Gía hoa ngày tết tăng 50% so với ngày thường. Nếu ngày thường bác Hà mua 20 000 đòng một bó hoa thì vào ngày tết bác Hà phải

Gía hoa ngày tết tăng 50% so với ngày thường. Nếu ngày thường bác Hà mua 20 000 đòng một bó hoa thì vào ngày tết bác Hà phải mua bó hoa như thế hết bao nhiêu tiền?

2 bình luận về “Gía hoa ngày tết tăng 50% so với ngày thường. Nếu ngày thường bác Hà mua 20 000 đòng một bó hoa thì vào ngày tết bác Hà phải”

 1. Số tiền của một bó hoa vào ngày tết bác Hà phải mua với giá là :
     20 000 xx ( 100% + 50% ) = 30 000 ( đồng )
           Đáp số : 30 000 đồng
  $\text{@TuyetNhye}$

  Trả lời
 2. Số tiền bó hoa đó tăng lên trong ngày Tết là:
  20000xx50%=10000(đồng)
  Số tiền bác Hà mua bó đó vào ngày Tết là:
  20000+100000=30000(đồng)
  Đáp số: 30000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới