giải giúp e vsss Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chứ nhât có chiều dài 1 phần 2 mét,chiều rộng

giải giúp e vsss
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chứ nhât có chiều dài 1 phần 2 mét,chiều rộng 1 phần 4 mét ,chiều dài 2 dm
bài lớp 5 ạViết một bình luận

Câu hỏi mới