Giải giúp em bài này với ạ Tìm y. 1/5 × y + 1/4 × y + y = 32

Giải giúp em bài này với ạ
Tìm y. 1/5 × y + 1/4 × y + y = 32Viết một bình luận