GIẢI GIÚP MỀNH VS Ạ một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài người ta danh 20% diện tích mả

GIẢI GIÚP MỀNH VS Ạ
một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài người ta danh 20% diện tích mảnh đất để làm nhà ,phần còn lại để trồng ớt .tính diện tích trồng ớt

2 bình luận về “GIẢI GIÚP MỀNH VS Ạ một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài người ta danh 20% diện tích mả”

 1. Bài giải 
  CR của mảnh đất là:
  18 x 5/6 = 15 (m)
  DT của mảnh đât là:
  18 x 15 = 270 (m²)
  DT phần đất làm nhà là:
  270 : 100 x 20 = 54 (m²)
  DT phần đất trồng ớt là:
   270 – 54 = 216 ( m²)
  Đ/s: 216 m²
  $\#kynakim$

  Trả lời
 2. chiều rộng mảnh đất :
  18 x $\frac{5}{6}$ = 15 m
  Diện tích mảnh đất:
  18×15=270m^2
  Diện tích trồng ớt:
  270x(100%-20%) = 216 m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới