giải hộ.Chỉ lớp 5 thì mới được giải bài tập này Tìm x: 1/x+1/x=7/12.

giải hộ.Chỉ lớp 5 thì mới được giải bài tập này
Tìm x: 1/x+1/x=7/12.

2 bình luận về “giải hộ.Chỉ lớp 5 thì mới được giải bài tập này Tìm x: 1/x+1/x=7/12.”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   1/x + 1/x = 7/12
  =>$\frac{1×7}{7x}$ + $\frac{1×7}{7x}$ = $\frac{7×2}{12×2}$ 
  => $\frac{7}{7x}$ + $\frac{7}{7x}$ = 14/24
  =>$\frac{7+7}{7x}$ = 14/24
  => $\frac{14}{7x}$ = 14/24
  => 7x = 24
  => x = 24 : 7
  => x = 24/7
  Vậy x = 24/7

  Trả lời

Viết một bình luận