giúp em với ạ 2/5 dm khối=……… cm khối 3,5 thế kỉ = ……… năm 340 dm khối = …….. m khối

giúp em với ạ
2/5 dm khối=……… cm khối
3,5 thế kỉ = ……… năm
340 dm khối = …….. m khốiViết một bình luận

Câu hỏi mới