Giúp mik ạ Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 55 m , Đáy nhỏ bằng 3/5 Đây lớn, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy.

Giúp mik ạ
Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 55 m , Đáy nhỏ bằng 3/5 Đây lớn, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Trên mảnh đất người ta dành ra 30 % diện tích để trong cam, 45 % diện tích để trồng táo , phần còn lại Để cho trồng ổi . Tính diện tích trồng cam, diện tích trồng táo, diện tích trồng ổi?
Giúp mik ạ mik ko chụp đc viết như này rất mỏi tayViết một bình luận

Câu hỏi mới