giúp mik với ạ, mình sẽ vote 5 sao ạ ( x – 3 ) x 5 = 21

giúp mik với ạ, mình sẽ vote 5 sao ạ
( x – 3 ) x 5 = 21Viết một bình luận

Câu hỏi mới