giúp mình 4 câu này nhé đang vội quá ạ>o< 25,68 phút :4= 7giờ27phút:3= 18giờ55phút:5= 25,8 giờ:6=

giúp mình 4 câu này nhé đang vội quá ạ>o<
25,68 phút :4=
7giờ27phút:3=
18giờ55phút:5=
25,8 giờ:6=Viết một bình luận

Câu hỏi mới