giúp mình mai mình phải nộp rồi ạ (X- 1,1 ) + (X- 2,1 ) + (X- 3,1)++ (X- 39,1)= 464,1

giúp mình mai mình phải nộp rồi ạ
(X- 1,1 ) + (X- 2,1 ) + (X- 3,1)++ (X- 39,1)= 464,1

2 bình luận về “giúp mình mai mình phải nộp rồi ạ (X- 1,1 ) + (X- 2,1 ) + (X- 3,1)++ (X- 39,1)= 464,1”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết+ Giải đáp :
  (X- 1,1 ) + (X- 2,1 ) + (X- 3,1)+….+ (X- 39,1)= 464,1
  Số lượng số X là : (39,1-1,1):1+1 = 39 ( số )
  Tổng các số hạng là : (39,1+1,1)x39:2 = 783,9
   Ta có :
  Xx39-783,9=464,1
  X×39         =464,1+783,9
  X×39          = 1248
        X           =1248:39
        X           = 32
  $#Toiratngu$
   

  Trả lời
 2. ( x – 1,1 ) + ( x – 2,1 ) + ( x – 3,1 ) + … +  ( x – 39, 1 ) = 464,1
  x – 1,1 + x – 2,1 + x – 3,1 + … +  x – 39,1 = 464,1
  x + x + x + … +  x = 1248 ( có 39 số hạng x )
  39 . x = 1248
  x = 32

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới