Giúp mình với 20% của 520g là: a 104kg b 104% c 140kg d 140% nhớ cho mình biết đơn vị nha

Giúp mình với
20% của 520g là:
a 104kg b 104% c 140kg d 140%
nhớ cho mình biết đơn vị nha

2 bình luận về “Giúp mình với 20% của 520g là: a 104kg b 104% c 140kg d 140% nhớ cho mình biết đơn vị nha”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  20% của 520g là :
   520 : 100 xx 20 = 104 (g) = 0,104kg
  => Chọn A.104kg
           Đáp số : 104kg

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới