Giúp mình với, 6h ngày mai tớ phải nộp bài cho cô ròi >’-‘< Ai nhanh nhất đc 1 TLHN và Tym Bài 1: Viết số a) 80% của…

Giúp mình với, 6h ngày mai tớ phải nộp bài cho cô ròi >’-‘<
Ai nhanh nhất đc 1 TLHN và Tym
Bài 1: Viết số
a) 80% của….. là 56kg
b) 12,5% của….. là 48m
Bài 2: Tính diện tích hình tam giác biết đáy là 2m và chiều cao là 15dmViết một bình luận

Câu hỏi mới