giúp mk với,mk cảm ơn.

giúp mk với,mk cảm ơn. Giá một chiếc cặp học sinh là 450000 đồng. Nhân ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6, cửa hàng hạ giá 16%, tuy vậy cửa hàng vẫn được lãi 5% so với tiền vốn của chiếc cặp đó. Hỏi tiền vốn của chiếc cặp đó là bao nhiêu ?

2 bình luận về “giúp mk với,mk cảm ơn.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  số tiền đã hạ giá là
  450000:100×16 = 72000(đồng)
  chiếc cặp học sinh sau khi hạ giá là
  450000 – 72000 = 378000(đồng)
  tiền vốn của chiếc cạp đó là
  378000:(100+5)×100=360000(đồng)
  đáp số:360000 đồng

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Giải thích các bước 
           giải
  Giá bán của chiếc cặp sau khi hạ giá là:
  45000 -45000 : 100 x 16 = 37800 (đồng)
  Tỉ số phần trăm của số tiền bán và số tiền vốn là:
  5% + 100% = 105% (tiền vốn)
  Vì số tiền bán là 37 800 đồng nên số tiền vốn là:
  37800 : 105 x 100 = 36000 (đồng)
  Đáp số: 36 000 đồng.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới