Hai địa điểm A vàB cách nhau 18km . Một người đi xe đạp từ A đến B vận tốc 2km/h . A / sau khi khởi hành 30p thì người đó đã

Hai địa điểm A vàB cách nhau 18km . Một người đi xe đạp từ A đến B vận tốc 2km/h .
A / sau khi khởi hành 30p thì người đó đã cách A bao nhiêu km
muốn đến B lúc 10g45p thì người đó xuất phát từ A lúc mấy giờ

1 bình luận về “Hai địa điểm A vàB cách nhau 18km . Một người đi xe đạp từ A đến B vận tốc 2km/h . A / sau khi khởi hành 30p thì người đó đã”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   30 p= 0.5 giờ 
  quãng đường đã đi là 
  2*0.5=1[km]
  sau khi khởi hành 30p thì người đó đã cách A số km là
              18-1=17[km]
  thời gian đi là
  18 :2=9 [giờ]
  cần suốt phát lúc là
  10g45-9 giờ=1g45p
                        đ/s
  cho hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận