Hai xe cùng đi từ bến xe đến bến cảng. Xe tải đi trước với vận tốc 42 km/giờ. Sau 40 phút, xe du lịch xuất phát từ bến xe với

Hai xe cùng đi từ bến xe đến bến cảng. Xe tải đi trước với vận tốc 42
km/giờ. Sau 40 phút, xe du lịch xuất phát từ bến xe với vận tốc 58 km/ giờ và hai
xe gặp nhau tại bến cảng. Tính khoảng cách từ bến xe đến bến cảng.

1 bình luận về “Hai xe cùng đi từ bến xe đến bến cảng. Xe tải đi trước với vận tốc 42 km/giờ. Sau 40 phút, xe du lịch xuất phát từ bến xe với”

 1.                Bài giải
    Đổi : 40 phút = 2/3giờ
  Từ sau khi xe du lịch bắt đầu xuất phát từ bến xe thì xe tải đã đi được quãng đường dài :
            42 x 2/3 = 28( km )
  Sau mỗi giờ, xe du lịch gần xe tải quãng đường dài :
            58 – 42 = 16 ( km )
  Thời gian hai xe gặp nhau tại bến cảng là :
             28 : 16 = 1,75 ( giờ )
  Độ dài quãng đường từ bến xe đến bến cảng dài :
             58 x 1,75 = 101,5 ( km )
                   Đáp số :  101,5 km
    #namduy91
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới