hai số có tổng là 505 . tỷ số giữa số 1 và số 2 là 9/4 .tìm 2 số

hai số có tổng là 505 . tỷ số giữa số 1 và số 2 là 9/4 .tìm 2 số

2 bình luận về “hai số có tổng là 505 . tỷ số giữa số 1 và số 2 là 9/4 .tìm 2 số”

 1. Tổng số phần bằng nhau là:
  \text{9} + \text{4} = \text{13} (phần)
  Số \text{1} là:
  \text{505} : \text{13} x \text{9} = 4545/13
  Số \text{2} là:
  \text{505} – 4545/13 = 2020/13
  → Vậy số \text{1} là: 4545/13 ; số \text{2} là: 2020/13

  Trả lời

Viết một bình luận