Hai thành phố a và b cách nhau 135km. Một ô tô đi từ a đến b với vận tốc 45km/h, cùng lúc đó một xe máy đi từ b đến a với vận

Hai thành phố a và b cách nhau 135km. Một ô tô đi từ a đến b với vận tốc 45km/h, cùng lúc đó một xe máy đi từ b đến a với vận tốc 30km/h . Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Biết rằng cả hai xe cùng xuất phát lúc 8 giờ 25 phút..

2 bình luận về “Hai thành phố a và b cách nhau 135km. Một ô tô đi từ a đến b với vận tốc 45km/h, cùng lúc đó một xe máy đi từ b đến a với vận”

 1. Trong 1 giờ cả 2 xe đi được số km là:
     45 + 30= 75(km)
  Thời gian 2 xe gặp nhau là:
    135 : 75= 1,8 (giờ)
  1,8 giờ= 1 giờ 48 phút
  Thời điểm 2 xe gặp nhau là:
    8 giờ 25 phút + 1 giờ 48 phút= 10 giờ 13 phút
                                         Đáp số: 10 giờ 13 phút.
   NhiNguyen2k12
     #Hoidap247
   

  Trả lời
 2. Tổng vận tốc là:
      45 + 30 = 75 ( km/h )
  Thời gian hai xe gặp nhau là:
      135 : 75 = 1, 8 ( giờ ) hay 1 giờ 48 phút
  Hai xe gặp nhau lúc:
        8 giờ 25 phút + 1 giờ 48 phút = 9 giờ 73 phút hay 10 giờ 13 phút
   

  Trả lời

Viết một bình luận