Hai thành phố a và b cách nhau 135km. Một ô tô đi từ a đến b với vận tốc 45km/h, cùng lúc đó một xe máy đi từ b đến a với vận

Hai thành phố a và b cách nhau 135km. Một ô tô đi từ a đến b với vận tốc 45km/h, cùng lúc đó một xe máy đi từ b đến a với vận tốc 30km/h . Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Biết rằng cả hai xe cùng xuất phát lúc 8 giờ 25 phút..

1 bình luận về “Hai thành phố a và b cách nhau 135km. Một ô tô đi từ a đến b với vận tốc 45km/h, cùng lúc đó một xe máy đi từ b đến a với vận”

Viết một bình luận