Hai thành phố A và B cách nhau 220km. Cùng một lúc, một xe máy đi từ A đến B và một ô tô đi từ B về A.Sau 2 giờ 30 phút thì h

Hai thành phố A và B cách nhau 220km. Cùng một lúc, một xe máy đi từ A đến B và một ô tô đi từ B về A.Sau 2 giờ 30 phút thì hai xe gặp nhau.Biết vận tốc xe máy kém vận tốc ô tô 18km/giờ.Tính vận tốc của xe máy

2 bình luận về “Hai thành phố A và B cách nhau 220km. Cùng một lúc, một xe máy đi từ A đến B và một ô tô đi từ B về A.Sau 2 giờ 30 phút thì h”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
                     Giải
  Đổi : 2 $giờ$ 30 $phút$ = 2,5 $giờ$
  Tổng vận tốc của hai xe là :
     220 $÷$ 2,5 $=$ 88 ( $km/giờ$ )
  Vận tốc của xe máy là :
     $($ $88$ $-$ 18 $)$ $÷$ 2 $=$ $35$ ( $km/giờ$ )
  bổ  sung : Vận tốc của ô tô là :
     88 $-$ 35 $=$ 53 ( $km/giờ$ )
         Đáp số : 53 $km/giờ$ 
  —————–
  chúc bạn học tốt
   

  Trả lời

Viết một bình luận