Hai thùng cam chứa tổng cộng 1 tạ cam.Biết rằng thùng thứ nhất nặng hơn thùng thứ hai 10kg.Hỏi thùng thứ hai nặng bao nhiêu k

Hai thùng cam chứa tổng cộng 1 tạ cam.Biết rằng thùng thứ nhất nặng hơn thùng thứ hai 10kg.Hỏi thùng thứ hai nặng bao nhiêu kg?Viết một bình luận

Câu hỏi mới