hai tỉnh A và B cách nhau 196km.Lúc 7 giờ,xe thứ nhất đì từ A đến B,xe thứ hai đi từ B đến A.Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ.Tính

hai tỉnh A và B cách nhau 196km.Lúc 7 giờ,xe thứ nhất đì từ A đến B,xe thứ hai đi từ B đến A.Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ.Tính vận tốc mỗi xe,biết vận tốc xe thứ nhất nhanh hơn xe thứ hai là 6km/giờ

1 bình luận về “hai tỉnh A và B cách nhau 196km.Lúc 7 giờ,xe thứ nhất đì từ A đến B,xe thứ hai đi từ B đến A.Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ.Tính”

 1. Giải đáp:
  Thời gian hai xe gặp nhjau là:
  9 – 7 = 2 (giờ)
  Tổng vận tốc 2 xe là:
  196:2=98(km/h)
  Vận tốc xe thứ nhất là:
  (98+6):2=52(km/h)
  Vận tốc xe thứ hai là:
  98-52=46(km/h)
   

  Trả lời

Viết một bình luận