hạnh làm bài kiểm tra gồm 50 câu trắc nghiệm.mỗi câu đúng được 6 điểm mỗi câu sai trừ 1 điểm tổng điểm khi làm xong là 230 đi

hạnh làm bài kiểm tra gồm 50 câu trắc nghiệm.mỗi câu đúng được 6 điểm mỗi câu sai trừ 1 điểm tổng điểm khi làm xong là 230 điểm tính số câu đúng của hạnh
Viết một bình luận