Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau ? có … số thõa mản đề bài

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau ?
có … số thõa mản đề bài

1 bình luận về “Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau ? có … số thõa mản đề bài”

 1. Giải đáp:
   648 số .
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Có 9 cách chọn chữ số hàng trăm : từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 . 
  – Có 9 cách chọn ở chữ số hàng chục : từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 và trừ đi chữ số ở hàng trăm .
  – Có 8 cách chọn chữ số hàng đơn vị : từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 và trừ đi chữ số ở hàng trăm , hàng chục vừa chọn . 
  Vậy có tất cả là : 9 x 9 x 8 = 648 số .
  Chúc bn hok tốt !
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới