Hãy tìm 2 số A, B, C khác nhau . Biết rằng tổng của sớ A + B là 4 . Tổng của số B+C là 25 . Tổng của số A+ C là 21 Giair bằng

Hãy tìm 2 số A, B, C khác nhau . Biết rằng tổng của sớ A + B là 4 . Tổng của số B+C là 25 . Tổng của số A+ C là 21
Giair bằng cách khử và chi tiết giúp tui nhá

2 bình luận về “Hãy tìm 2 số A, B, C khác nhau . Biết rằng tổng của sớ A + B là 4 . Tổng của số B+C là 25 . Tổng của số A+ C là 21 Giair bằng”

 1. Vì A+B=4 và B+C=25 nên A nhỏ hơn C
  Hiệu của C và A là:
  25-4=21
  Số A bằng:
  (21-21):2=0
  Số B bằng:
  4-0=4
  Số C bằng:
  21-0=21
  Đáp số:
  A:0
  B:4
  C:21

  Trả lời
 2. Tổng của 3 số là
  (14+25+21):2=25
  Số thứ nhất là
  30-25=5
  Số thứ hai là
  14-5=9
  Số thứ ba là
  21-5=16
  Đáp số: 5 ,  6  và 16

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới