hãy viết 3 chữ số lớn hơn 2/5 bé hơn 3/5

hãy viết 3 chữ số lớn hơn 2/5 bé hơn 3/5

2 bình luận về “hãy viết 3 chữ số lớn hơn 2/5 bé hơn 3/5”

 1. Ta thấy:
  $\frac{2}{5}$= $\frac{2×4}{5×4}$ =$\frac{8}{20}$
  $\frac{3}{5}$ =$\frac{3×4}{5×4}$ =$\frac{12}{20}$
  Các phân số ở giữa 2 phân số trên là: $\frac{9}{20}$ ;$\frac{10}{20}$ ;$\frac{11}{20}$ 
  Vậy ….
  NhiNguyen2k12
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết
  $\dfrac{2}{5}$ = $\dfrac{2×4}{5×4}$ = $\dfrac{8}{20}$
  $\dfrac{3}{5}$ = $\dfrac{3×4}{5×4}$ = $\dfrac{12}{20}$
        Vậy 3 chữ số đó là : $\dfrac{9}{20}$ ; $\dfrac{10}{20}$ ; $\dfrac{11}{20}$

  Trả lời

Viết một bình luận