Hãy viết đầy đủ quy tắc và công thức tính diện tích hình thang. (y/c : đủ 4 dòng, thiếu hoặc thừa ko vote + bvp)

Hãy viết đầy đủ quy tắc và công thức tính diện tích hình thang. (y/c : đủ 4 dòng, thiếu hoặc thừa ko vote + bvp)

1 bình luận về “Hãy viết đầy đủ quy tắc và công thức tính diện tích hình thang. (y/c : đủ 4 dòng, thiếu hoặc thừa ko vote + bvp)”

  1. – Muốn tính diện tích hình thang, ta lấy tổng độ dài hai cạnh đáy nhân với chiều cao rồi chia hai( Lưu ý là tất cả phải cùng một đơn vị đo).
    Công thức: S = (a+b)xxh:2
    – Trong đó a và b là chiều dài hai cạnh, h là chiều cao.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới