Henry nghĩ về một số thập phân . Anh ấy trừ 5 rồi nhân với 4 . Câu trả lời của anh ấy là 24,6. Số thập phân mà Henry nghĩ đến

Henry nghĩ về một số thập phân . Anh ấy trừ 5 rồi nhân với 4 . Câu trả lời của anh ấy là 24,6. Số thập phân mà Henry nghĩ đến đầu tiên là gì?

2 bình luận về “Henry nghĩ về một số thập phân . Anh ấy trừ 5 rồi nhân với 4 . Câu trả lời của anh ấy là 24,6. Số thập phân mà Henry nghĩ đến”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới