Hiện nay bố 38 tuổi, An 6 tuổi. Hỏi cách đây bao nhiêu năm tuổi bố gấp 9 lần tuổi An ?

Hiện nay bố 38 tuổi, An 6 tuổi. Hỏi cách đây bao nhiêu năm tuổi bố gấp 9 lần tuổi An ?

2 bình luận về “Hiện nay bố 38 tuổi, An 6 tuổi. Hỏi cách đây bao nhiêu năm tuổi bố gấp 9 lần tuổi An ?”

 1. Vì hiệu số tuổi của bố và An không đổi sau mỗi năm
  => Khi tuổi bố gấp 9 lần tuổi An thì bố vẫn hơn An : 38-6=32 (tuổi)
  Ta có sơ đồ sau :
  Tuổi bố : |—|—|—|—|—|—|—|—|—|
  Tuổi An : |—|
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  9-1=8 (phần)
  Tuổi bố khi gấp 9 lần tuổi con là:
  32:8×9 = 36 (tuổi)
  Vậy cách đây số năm tuổi bố gấp 9 lần tuổi An là:
  38-36=2 (năm)
      Đáp số : 2 năm

  Trả lời
 2. Hiệu số tuổi của bố con là:

  38 – 6 = 32 ( tuổi )

  Vì hiệu số tuổi không thay đổi  nên khi tuổi bố gấp 5 lần tuổi con thì bố vẫn hơn con 32 tuổi

  Ta có sơ đồ khi tuổi bố hơn gấp 5 lần tuổi con:

  Tuổi bố    : |—|—|—|—|—|

  Tuổi con :  |—|    32 tuổi

  Hiệu số phần là:
  5 – 1 = 4 ( phần )

  Tuổi bố sau khi gấp 5 lần tuổi con là:

  32 : 4 x 5 = 40 ( tuổi )

  Vậy số năm nữa bố gấp 5 lần tuổi con là:

  40 – 38 = 2 ( năm )

              Đáp số: 2 năm

   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới