hiện nay tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. tìm tuổi mỗi người hiện nay? biết cách đây 4 năm tổng số tuổi của hai mẹ con là 45 tuổi.

hiện nay tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. tìm tuổi mỗi người hiện nay? biết cách đây 4 năm tổng số tuổi của hai mẹ con là 45 tuổi.

2 bình luận về “hiện nay tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. tìm tuổi mỗi người hiện nay? biết cách đây 4 năm tổng số tuổi của hai mẹ con là 45 tuổi.”

 1. Trình bày cách giải :
  Tổng số phần bằng nhau là :
  1 + 5 = 6 (phần)
  Số tuổi của con cách đây 4 năm là :
  45 : 6 x 1 = 7,5 (tuổi)
  Số tuổi của mẹ cách đây 4 năm là :
  45 – 7,5 = 37,5 (tuổi)
  Số tuổi hiện nay của con là :
  7,5 + 4 = 11,5 (tuổi)
  Số tuổi hiện nay của mẹ là :
  37,5 + 4 = 41,5 (tuổi)
  Đáp số : Con : 11,5 tuổi
                    Mẹ : 41,5 tuổi.
  $#tothithuha96$
   

  Trả lời

Viết một bình luận