hiện nay tuổi của hai mẹ con là 51 tuổi biết 3 năm trước mẹ gấp 4 lần tuổi con tính tuổi mẹ

hiện nay tuổi của hai mẹ con là 51 tuổi biết 3 năm trước mẹ gấp 4 lần tuổi con tính tuổi mẹ

2 bình luận về “hiện nay tuổi của hai mẹ con là 51 tuổi biết 3 năm trước mẹ gấp 4 lần tuổi con tính tuổi mẹ”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  tổng số tuổi 3 năm trước của mẹ và con là :     
  51 ‐ ﴾ 3 + 3 ﴿ = 45 ﴾ tuổi ﴿
  3 năm trước mẹ có số tuổi là :              
  45 : ﴾ 4 + 1 ﴿ x 4 = 36 ﴾ tuổi ﴿
  hiện nay mẹ có số tuổi là :              
   36 + 3 = 39 ﴾ tuổi ﴿                              
     đáp số : 39 tuổi 
  #leha112

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới