Hiệu của hai số là 40 . Biết 1/4 STN kém 1/6 STH là 4 đơn vị

Hiệu của hai số là 40 . Biết 1/4 STN kém 1/6 STH là 4 đơn vịViết một bình luận

Câu hỏi mới