Hình bình hành ABCD có chu vi 258cm, cạnh BC = 21cm. Chiều cao AH bằng 2/3 cạnh DC. Vậy hình bình hành ABCD có diện tích bằng

Hình bình hành ABCD có chu vi 258cm, cạnh BC = 21cm. Chiều cao AH bằng 2/3
cạnh DC. Vậy hình bình hành ABCD có diện tích bằng ….cm2

2 bình luận về “Hình bình hành ABCD có chu vi 258cm, cạnh BC = 21cm. Chiều cao AH bằng 2/3 cạnh DC. Vậy hình bình hành ABCD có diện tích bằng”

 1. Giải đáp:
   giải
  Nửa chu vi là 
  258:2=129(cm)
  Độ dài DC là 
  129-21=108(cm)
  Chiều cao là 
  108.(2)/3=72(cm)
  Diện tích hinhf bình hành là 
  108.72=7776(cm^2)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Nửa chu vi hình bình hành là:
  258:2=129(cm)
  Độ dài cạnh DC là:
  129-21=108(cm)
  Chiều cao AH là:
  108 xx 2/3=72(cm)
  Diện tích hình bình hành ABCD là:
  108 xx 72=7776(cm^2)
  ⇒ Vậy hình bình hành ABCD có diện tích bằng 7776 cm^2
  @Lynacute
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới