hình hộp chữ nhật có chiều dài là 5 cm chiều rộng 4 cm chiều cao 3 cm tính thể tích hình hộp chữ nhật đó

hình hộp chữ nhật có chiều dài là 5 cm chiều rộng 4 cm chiều cao 3 cm tính thể tích hình hộp chữ nhật
đóViết một bình luận

Câu hỏi mới