Hình lập Phương có cạnh dài 5cm , Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình đó Càng nhanh càng tốt ạ

Hình lập Phương có cạnh dài 5cm , Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình đó
Càng nhanh càng tốt ạ

2 bình luận về “Hình lập Phương có cạnh dài 5cm , Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình đó Càng nhanh càng tốt ạ”

 1. Giải đáp:
  Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là :
        5 x 5 x 4 =100 (m2)
  Diện tích toàn phần của hình lập phương là :
        5 x 5 x 6 =150 (m2)
  Thể tích của hình lập phương đó là :
        5 x 5 x 5 =125 (m3)
               Đ/s ……………..
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích xung quanh hình lập phương là ;
      5 xx 5 xx 4 = 100 (cm^2)
  Diện tích toàn phần hình lập phương là :
        5 xx 5 xx 6 = 150 (cm^2)
   Thể tích hình lập phương là : 
         5 xx 5 xx 5 = 125 (cm^2)
              Đáp số : diện tích xung quanh 100cm^2
                            diện tích toàn phần 150cm^2
                             thể tích 125cm^2
  Công thức :
  Sxq = a xx a xx 4
  Stp = a xx a xx 6
  V = a xx a xx a
  color{blue}{@nguyen thi ngoc anh 2k12}
   

  Trả lời

Viết một bình luận