hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 22 cm tính cạnh đáy hình tam giác biết chiều cao là 26 cm

hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 22 cm tính cạnh đáy hình tam giác biết chiều cao là 26 cm

2 bình luận về “hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 22 cm tính cạnh đáy hình tam giác biết chiều cao là 26 cm”

 1. Diện tích hình vuông cạnh 22cm là:
  22 times 22=484(cm^2)
  Gọi cạnh đáy tam giác đó là a(a>0)
  Diện tích của tam giác đó theo a là:
  1/2 times a times 26 =13 times a
  Vì diện tích hình vuông bằng diện tích tam giác .
  -> 13 times a =484
  -> a=484 : 13
  -> a =484/13(cm)
   

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   Diện tích hình hình tam giác là :
  22xx22=484(cm^2)
  Cạnh đáy của hình tam giác là :
  484xx2:26=484/13≈37,2(cm)
  *** Áp dụng :
  Công thức tính diện tích hình vuông : S=axxa
  Công thức tính diện tích hình tam giác : S=b. h:2
  Trong đó : S là diện tích
  h là chiều cao
  a là cạnh của hình
  b là cạnh đáy

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới