Hình thang ABCD có trung bình cộng 2 đáy là 65cm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 5cm, đáy bé thêm 7cm thì diện tích tăng thêm 84cm2

Hình thang ABCD có trung bình cộng 2 đáy là 65cm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 5cm, đáy bé thêm 7cm thì diện tích tăng thêm 84cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.Viết một bình luận

Câu hỏi mới