Hình tròn có bán kính 1,2m. Tính diện tích của hình tròn đó?

Hình tròn có bán kính 1,2m. Tính diện tích của hình tròn đó?

2 bình luận về “Hình tròn có bán kính 1,2m. Tính diện tích của hình tròn đó?”

 1. Diện tích hình tròn là:
  1,2 x 1,2 x 3,14 = 4,5216 (m^2)
  Đ/s : 4,5216 m^2
  Công thức tính diện tích hình tròn :
  S = r x r x 3,14
  Trong đó r là : bán kính của hình tròn 

  Trả lời
 2. Diện tích hình tròn đó là:
  1,2 xx 1,2 xx 3,14 = 4,5216 (m^2)
  Đáp số: 4,5216
  Công thức tính diện tích hình tròn = r xx r xx 3,14
  Trong đó r là bán kính hình tròn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới