hộp phấn viết có chiều cao là 10 cm đáy hình vuông cạnh 12 cm sau đó lại xếp các hộp vào các thùng có chiều dài 1,2 m chiều r

hộp phấn viết có chiều cao là 10 cm đáy hình vuông cạnh 12 cm sau đó lại xếp các hộp vào các thùng có chiều dài 1,2 m chiều rộng 96 m và cao 0,5 m hỏi Cần ít nhất bao nhiêu thùng để đựng hết 2550 hộp phấn trênViết một bình luận

Câu hỏi mới