ính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,3 dm chiều rộng 5 dm và chiề

ính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,3 dm chiều rộng 5 dm và chiều cao 3,1 dmViết một bình luận