khi con chào đời mẹ 22 tuổi. Biết năm nay bố 40 tuoi và tuổi boos bằng tổng tuổi của 2 mẹ con, hỏi năm nay con masy tuoi

khi con chào đời mẹ 22 tuổi. Biết năm nay bố 40 tuoi và tuổi boos bằng tổng tuổi của 2 mẹ con, hỏi năm nay con masy tuoi

2 bình luận về “khi con chào đời mẹ 22 tuổi. Biết năm nay bố 40 tuoi và tuổi boos bằng tổng tuổi của 2 mẹ con, hỏi năm nay con masy tuoi”

 1. -khi con chào đời mẹ 22 tuổi
  ⇒tuổi mẹ-tuổi con=22.
  -năm nay bố 40 tuổi và tuổi bố bằng tổng tuổi của 2 mẹ con
  ⇒ tuổi mẹ+ tuổi con=40.
  _________________________________________________________________________
  $\text{Số tuổi của con hiện nay là:}$
  $(40-22):2=9(tuổi)$
  $\text{Đáp số: 9 tuổi}$

  Trả lời
 2. Năm nay con có số tuổi là:
        (40 – 22) : 2 = 9  (tuổi) 
              Đáp số: 9 tuổi
  $\boxed{\color{green}{\text{#????????????????????}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới