Khi cộng một số thập phân với một số tự nhiên , một bạn đã quên mất dấu phẩy của số thập phân rồi đặt tính cộng như cộng hai

Khi cộng một số thập phân với một số tự nhiên , một bạn đã quên mất dấu phẩy của số thập phân rồi đặt tính cộng như cộng hai số tự nhiên thì thu được kết quả là 4017. Biết tổng đúng là 2029,08. Tìm hai số đó?

1 bình luận về “Khi cộng một số thập phân với một số tự nhiên , một bạn đã quên mất dấu phẩy của số thập phân rồi đặt tính cộng như cộng hai”

 1. Giải
  Vì tổng là 2029,28 nên số thập phân có 2 chữ số phần thập phân 
  => Số thập phân đã gấp lên 100 lần
  => Tổng tăng thêm 99 lần số thập phân 
  Số thập phân là :
  (4017-2029,28):99 = 20,08
  Số tự nhiên là :
  2029,28 – 20,08 = 2009
  Đáp số : Số thập phân : 20,08
                Số tự nhiên : 2009  

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới