Khi thực hiện phép cộng 2 số thập phân,một học sinh đã viết nhầm dấu phẩy của một số hạng sang bên phải một chữ số do đó dẫn

Khi thực hiện phép cộng 2 số thập phân,một học sinh đã viết nhầm dấu phẩy của một số hạng sang bên phải một chữ số do đó dẫn đến kết quả sai là 692,22.Tìm hai số ban đầu biết kết quả đúng của phép cộng trên là 100,56.Viết một bình luận

Câu hỏi mới