Khoảng thời gian từ 6 giờ sáng nay đến bây giờ bằng 1/4 khoảng thời gian từ bây giờ đến 7 giờ sáng ngày mai. Hỏi bây giờ là m

Khoảng thời gian từ 6 giờ sáng nay đến bây giờ bằng 1/4 khoảng thời gian từ bây giờ đến 7 giờ sáng ngày mai. Hỏi bây giờ là mấy giờ ?

2 bình luận về “Khoảng thời gian từ 6 giờ sáng nay đến bây giờ bằng 1/4 khoảng thời gian từ bây giờ đến 7 giờ sáng ngày mai. Hỏi bây giờ là m”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khoảng cách từ 6 giờ sáng nay đến 7 giờ sáng mai là
  24 + 1 = 25(giờ)
  1 phần có giá trị là :
  25 : 5 = 5(giờ)
  Thời điểm hiện tại là :
  6 + 5 = 11 (giờ)
  Đáp số: 11 giờ
   

  Trả lời
 2. Từ 6h sáng nay -> 7h sáng mai có số giờ là:
  24+1=25\ ( giờ )
  Giá trị của 1 phần là:
  25:5=5\ ( giờ )
  Bây giờ là:
  6+5=11\ ( giờ )
  Đáp số: 11 giờ.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới