Khối lớp 5 có 160 học sinh trong đó số học sinh chơi nhảy dây chiếm 25%. Tính số học sinh là bao nhiêu em

Khối lớp 5 có 160 học sinh trong đó số học sinh chơi nhảy dây chiếm 25%. Tính số học sinh là bao nhiêu em

2 bình luận về “Khối lớp 5 có 160 học sinh trong đó số học sinh chơi nhảy dây chiếm 25%. Tính số học sinh là bao nhiêu em”

  1. Lời giải và giải thích chi tiết:
    Số học sinh chơi nhảy dây = 160 x 25% = 40 học sinh Số học sinh không chơi nhảy dây = 160 – 40 = 120 học sinh Vậy có 120 học sinh không chơi nhảy dây và có 40 học sinh chơi nhảy dây.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới