không quy đồng tử số và mẫu số , hãy so sánh các phân số sau 14/15 và 15/16 96/95 và 97/96

không quy đồng tử số và mẫu số , hãy so sánh các phân số sau
14/15 và 15/16 96/95 và 97/96

2 bình luận về “không quy đồng tử số và mẫu số , hãy so sánh các phân số sau 14/15 và 15/16 96/95 và 97/96”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  14/15 và 15/16.
  Ta có:
  1-14/15=1/15.
  1-15/16=1/16.
  Do:1/15>1/16 nên 14/15<15/16.
  Vậy:14/15<15/16
  96/95 và 97/96.
  Ta có:
  96/95=1+1/95.
  97/96=1+1/96.
  Do:1/95>1/96.
  1+1/95<1+1/96.
  Nên:96/95>97/96.
  Vậy:96/95>97/96.

  Trả lời
 2. a) 14/15 = 15/15 – 1/15 = 1 – 1/15
  15/16 = 16/16 – 1/16 = 1 – 1/16
  1/15 > 1/16 $(\text{cùng tử,}$ 15<16)
  => $\bigg($1 – 1/15) < $\bigg($1 – 1/16)
  => 14/15 < 15/16
  $\text{Vậy:}$ 14/15 < 15/16
  b) 96/95 = 95/95 + 1/95 = 1 + 1/95
  97/96 = 96/96 + 1/96 = 1 + 1/96
  1/95 > 1/96 $(\text{cùng tử,}$ 95<96)
  => $\bigg($1 + 1/95) > $\bigg($1 + 1/96)
  => 96/95 > 97/96
  $\text{Vậy:}$ 96/95 > 97/96
  #TranDucQuangNBK

  Trả lời

Viết một bình luận