Lãi suất tiết kiệm là 1,2% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 8 000 000 đồng. Hỏi sau hai tháng, cả tiền gửi và tiền lãi là b

Lãi suất tiết kiệm là 1,2% một tháng. Một người gửi tiết kiệm
8 000 000 đồng. Hỏi sau hai tháng, cả tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu đồng?

2 bình luận về “Lãi suất tiết kiệm là 1,2% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 8 000 000 đồng. Hỏi sau hai tháng, cả tiền gửi và tiền lãi là b”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số tiền lãi tháng thứ nhất là :
  8000000 xx 1,2% = 96000   (đồng)
  Số tiền gốc và lãi tháng thứ nhất là :
    8000000 + 96000 = 8096000   (đồng)
  Số tiền lãi tháng thứ hai là :
    8096000 xx 1,2% = 97152   (đồng)
  Tổng số tiền lãi và gốc hai tháng là :
    97152 + 8096000 = 8193152   (đồng)
  Đáp số :   8193152   (đồng)

  Trả lời
 2. Sau tháng 1 người đó có số tiền là :
  8 000 000 x (100% + 1,2%)  = 8096 000 đồng 
  Sau tháng hai người đó có số tiền là :
  8 096 000 x (100% +1,2 % ) = 8 193 152 đồng 
  Đ/s ..
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới