Lãi suất tiết kiệm là 1,2% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 8 000 000 đồng. Hỏi sau hai tháng, cả tiền gửi và tiền lãi là b

Lãi suất tiết kiệm là 1,2% một tháng. Một người gửi tiết kiệm
8 000 000 đồng. Hỏi sau hai tháng, cả tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu đồng?

1 bình luận về “Lãi suất tiết kiệm là 1,2% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 8 000 000 đồng. Hỏi sau hai tháng, cả tiền gửi và tiền lãi là b”

 1. Tiền lãi một tháng là :
  $8 000 000 : 100 × 1,2 = 96 000^{}$ ( đồng )
  Tiền lãi hai tháng là :
  $96 000 × 2 = 192 000^{}$ ( đồng )
  Sau hai tháng, cả tiền gửi và tiền lãi là :
  $8 000 000 + 192 000 = 8 192 000^{}$ ( đồng )
  Đáp số :…

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới