lãi suất tiết kiệm là 1,5% mỗi tháng . số tiền bố minh gửi tiết kiệm là 6 000. 000 đồng . số tiền bố nam gửi tiết kiệm là 8 5

lãi suất tiết kiệm là 1,5% mỗi tháng . số tiền bố minh gửi tiết kiệm là 6 000. 000 đồng . số tiền bố nam gửi tiết kiệm là 8 500. 000 đồng . hỏi mỗi tháng tiền lãi của bố nam nhiều hơn bố minh là bao nhiêu?

2 bình luận về “lãi suất tiết kiệm là 1,5% mỗi tháng . số tiền bố minh gửi tiết kiệm là 6 000. 000 đồng . số tiền bố nam gửi tiết kiệm là 8 5”

 1. $\text{Tiền lãi mỗi tháng của bố Minh là:}$
  $\text{6 000 000 x 1,5% = 90 000 (đồng)}$
  $\text{Tiền lãi mỗi tháng của bố Nam là:}$
  $\text{8 500 000 x 1,5% = 127 500(đồng)}$
  $\text{Tiền lãi mỗi tháng của bố Nam hơn bố Minh là:}$
  $\text{127 500 – 90 000 = 37 500 (đồng)}$
  $\text{Đáp số: 37 500 đồng}$

  Trả lời
 2. Số tiền lãi mỗi tháng của bố Minh là:
  6000000:100×1,5=90000(đồng)
  Số tiền lãi mỗi tháng của bố Nam là:
  8500000:100×1,5=127500(đồng)
  Mỗi tháng tiền lãi của bố Nam nhiều hơn bố Minh là:
  127500-90000=37500(đồng)
  Đáp số:37500 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới