lãi xuất tiết kiệm 12% một năm. Một người gửi tiết kiệm 20 000 000 đồng. Tính số tiền lãi của người đó sau 1 năm

lãi xuất tiết kiệm 12% một năm. Một người gửi tiết kiệm 20 000 000 đồng. Tính số tiền lãi của người đó sau 1 nămViết một bình luận

Câu hỏi mới