làm giúp vs ạ! cần gấp >o< một bể nước chứa 0,8m3 nước, chiếm 64% thể tích lòng bể. hỏi khi bể đầy nước thì chứa được bao

làm giúp vs ạ! cần gấp >o<
một bể nước chứa 0,8m3 nước, chiếm 64% thể tích lòng bể. hỏi khi bể đầy nước thì chứa được bao nhiêu l nước?

2 bình luận về “làm giúp vs ạ! cần gấp >o< một bể nước chứa 0,8m3 nước, chiếm 64% thể tích lòng bể. hỏi khi bể đầy nước thì chứa được bao”

 1.                              bài giải
       đổi 0,8 m^3 = 800 dm^3 = 800 lít ( chú ý 1 dm^3 = 1 lít )
                  khi bể đầy nước chứa số lít nước là ;
                           800 : 64 xx 100 = 1250 ( lít )
                                                              đ/s;…….
  ——-
  ~ nhi 
   

  Trả lời

Viết một bình luận